ჯარიმები

ავტომობილი ექვემდებარება დაჯარიმებას იმ შემთხვევაში თუ:

  • არ არის გადახდილი პარკირების საფასური და ავტომანქანა დგას ფასიანი პარკირების ადგილზე;
  • დარღვეულია დგომის მეთოდი;
  • ადგილი აქვს ორმაგ პარკირებას;
  • ავტომანქანა დგას სპეციალური პარკირების ადგილზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე;
  • ავტომობილი გაჩერებულია/დგას ნიშნების „დგომა აკრძალულია“ ან „გაჩერება აკრძალულია“ მოქმედების ზონაში;
  • ავტომობილი გაჩერებულია ტროტუარზე, არ დგას ნიშანი   და პარკირების ადგილი არ არის დახაზული.

გაიდაიხადეთ ჯარიმა ინტერნეტითშეამოწმეთ თქვენი მანქანის ნომერი
  X