ჯარიმები

ავტომობილი ექვემდებარება დაჯარიმებას იმ შემთხვევაში თუ:

  • არ არის გადახდილი პარკირების საფასური და ავტომანქანა დგას ფასიანი პარკირების ადგილზე;
  • დარღვეულია დგომის მეთოდი;
  • ადგილი აქვს ორმაგ პარკირებას;
  • ავტომანქანა დგას სპეციალური პარკირების ადგილზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე;
  • ავტომობილი გაჩერებულია/დგას ნიშნების „დგომა აკრძალულია“ ან „გაჩერება აკრძალულია“ მოქმედების ზონაში.
  • ავტომობილი გაჩერებულია გაჩერებულია ტროტუარზე არ დგას ნიშანი   და პარკირების ადგილი არ არის დახაზული.

გაიდაიხადეთ ჯარიმა ინტერნეტით

ქვითრის დაკარგვის შემთხვევაში ჯარიმა გადაიხადეთ ინტერნეტით ან  მიმართეთ “სი-ტი პარკ”-ის ოფისს მისამართზე კანდელაკის 47 სადაც მიიღებთ საჯარიმო ქვითრის ასლს, რითიც შეძლებთ ჯარიმის გადახდას ბანკში.შეამოწმეთ თქვენი მანქანის ნომერი
  X